logo

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ WEBSITE CỦA CÔNG TY

Kính gửi Quý cổ đông và Quý khách hàng!

Địa chỉ website của Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL (Mã chứng khoán KDM) đã được chuyển sang địa chỉ:

https://gclgroup.vn

Quý vị vui lòng truy cập website của Công ty theo địa chỉ mới!

Trân trọng cảm ơn Quý vị!

Lost Password